ജമാലിന്റെ ചികിത്സക്ക് കോക്കൂര്‍ സ്കൂള്‍ പൂര്‍വ്വവിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ സമാഹരിച്ചത് 11 ലക്ഷം ജമാലിന്റെ ചികിത്സക്ക് കോക്കൂര്‍ സ്കൂള്‍ പൂര്‍വ്വവിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ സമാഹരിച്ചത് 11 ലക്ഷം ജമാലിന്റെ ചികിത്സക്ക് കോക്കൂര്‍ സ്കൂള്‍ പൂര്‍വ്വവിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ സമാഹരിച്ചത് 11 ലക്ഷം തുലാവര്‍ഷ മഴ കനത്തതോടെ കൃഷിയിറക്കിയവര്‍ ആശങ്കയില്‍ മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയില്‍ സംയോജിത പദ്ധതിക്ക് വട്ടംകുളത്ത് തുടക്കമായി പുത്തന്‍പള്ളി ആണ്ട് നേര്‍ച്ചക്ക് തുടക്കമായി 100 രൂപക്ക് മത്തി വാങ്ങിയ കോടത്തൂര്‍ സ്വദേശിക്ക് മത്തിക്കൊപ്പം ലഭിച്ചത് 20000 രൂപ 100 രൂപക്ക് മത്തി വാങ്ങിയ കോടത്തൂര്‍ സ്വദേശിക്ക് മത്തിക്കൊപ്പം ലഭിച്ചത് 20000 രൂപ ഗതാഗത നിയമലംഘനത്തിനുള്ള പിഴത്തുക കുറച്ച്‌ സര്‍ക്കാര്‍ സീറ്റ് ബെല്‍റ്റ് ഹെല്‍മറ്റ് ധരിക്കാത്തതിനുള്ള പിഴ പകുതിയാക്കി നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ക്ക് മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം എടപ്പാള്‍ ടൗണില്‍ കുഴഞ്ഞ് വീണ ചിറവല്ലൂര്‍ സ്വദേശി മരിച്ചു ജമാലിന്റെ ചികിത്സക്ക് കോക്കൂര്‍ സ്കൂള്‍ 90-91 എസ്എസ്എല്‍സി ബാച്ച് രണ്ട് ലക്ഷം കൈമാറി

RECENT NEWS

Changaramkulam

Ponnani

Edappal

Perumpadappu

Chalisserry

Kunnamkulam